Nieuws

Nieuws

Dalton Drenthe regiodag 18 maart 2020

Op woensdag 18 maart organiseert het regiobestuur, met hulp van Wenke Perspectief, de 2-jaarlijkse regiodag. De vraag die centraal staat is:

Wat vraagt het kind in het ontwikkelen van

21ste-eeuwse vaardigheden van mij?

De 21ste-eeuwse vaardigheden staan voor bekwaamheden en capaciteiten die nodig zijn om te werken en leven in een continu in verandering zijnde wereld. Een wereld waarin we vraagstukken tegenkomen, die we met de bekende houvasten niet kunnen oplossen. Het vraagt letterlijk een andere houding: één van weten wat het is, naar steeds weer onderzoeken hoe het zit.

Kinderen kennen deze houding van vragen stellen, op onderzoek gaan en de wereld ontdekken als geen ander. Hoe deze ingang benutten door echt naar hen te luisteren en horen wat ze ons vertellen over hoe de gevraagde 21ste -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen met de leerstof die op het programma staat?

Wij geloven, dat Helen Parkhurst 100 jaar geleden haar pedagogische concept ontwikkelde vanuit deze intentie, als an influence die continu om vernieuwing vraagt.

Het is nu onze taak te onderzoeken en ontdekken wat en hoe we kinderen vandaag de dag een stem geven en horen wat ze van ons vragen om spelenderwijs te leren opgroeien in sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren, informatievaardigheden en kritisch denken, creatief denken en probleem-oplossen, digitale vaardigheden en zelfregulering.

Programma

We zijn welkom op Kindcentrum Kloosterveen, de Boomgaard 5, 9408 JA te Assen.

8.30 – 9.00       Inloop en intekenen workshops (zie hieronder).

9.00 – 9.40       Inleiding

9.45 – 11.00    Workshop-ronde

11.10 – 12.20 Wereld-café

12.20 – 12.30 Afsluiting

12.30 – 13.30 Lunch

Aangeboden workshops

Goede vragen stellen aan collega’s om te komen tot reflectie, door Marian Koolhaas (Heliks)

Samenwerken en communiceren met en door kinderen als basis van je onderwijs, door Hans Wenke (Wenke Perspectief)

Leergesprek voeren met kinderen, door Jeroen Koster (Asal Perspectief)

21st century skills in de onderbouw, door Sander Gordijn (Meester Sander)

Werk maken van 21ste-eeuwse vaardigheden door geïntegreerde periode-taken, door Neelke Heldoorn (Wenke Perspectief)

Leiding geven aan een dalton werkend en lerend team, door Jeltje Adema (directeur De Sprong, Leeuwarden en bestuurslid NDV)